Imam Nordine Taouil vindt dat moslims niet gehoord worden

 

ANTWERPEN - Nordine Taouil werd de voorbije dagen niet alleen het gezicht van het protest tegen het hoofddoekenverbod, de imam zegt nu ook geen andere keuze te hebben dan eigen scholen op te richten. We zochten de man thuis op.

Imam Nordine Taouil (35) is boodschappen doen wanneer zijn zoontje ons binnenlaat in zijn rijhuis in Hoboken. De zitkamer is modern ingericht, inclusief flatscreen aan de muur. Twee kleinere kinderen kijken naar een tekenfilm. Jongetjes, de vrouwen die we in de keuken horen, krijgen we niet te zien.

Taouil zegt dat zijn dochters een hoofddoek dragen en betreurt meteen dat veel Vlamingen dat onvoldoende begrijpen. 'Voor een gelovige moslima is haar eer zeer belangrijk. In de islam wordt de vrouw beschouwd als een diamant en die gooi je niet zomaar te grabbel op straat. Die hoort in een kluis, zorgvuldig bewaard en afgeschermd. De hoofddoek maakt deel uit van die afscherming. Een moslimvrouw moet haar schoonheid bedekken en het haar is daar een belangrijk element van.'

Bedekt ze haar haar om mannen niet in verleiding te brengen?

Nordine Taouil: 'Nee, om de richtlijnen van God na te komen. Zoals de joden geen licht mogen aansteken op de sabbat, bedekken moslima's hun haar. Dat zegt God en daar moet men begrip voor hebben.'

Ontbreekt het de Vlaming aan dat begrip?

'Wij moslims beschikken in België over heel weinig kanalen om uitleg te geven over ons geloof. In Nederland hebben ze een moslimomroep, hier is er geen kanaal om zo ruim in contact te komen met de Vlaming zodat er begrip voor ons kan ontstaan. Vlaanderen weet weinig van de islam en dan is het ook begrijpelijk dat veel mensen de islam als een bedreiging zien. Maar als we naar een multiculturele samenleving toe willen, dan moeten we elkaar leren kennen. En weten waarom zo'n hoofddoek belangrijk is.'

Niet alle moslima's dragen er een. Zijn zij slechte moslims?

'Nee, het is niet aan de mens om dat te beoordelen. In het hiernamaals zal God bepalen of ze daarvoor moeten boeten. Ik zeg niet dat de moslima die een hoofddoek draagt een heilige is, maar ze komt wel de verplichting van God na.'

Het gemeenschapsonderwijs heeft gekozen voor een hoofddoekenverbod, ervaart u dat als een nederlaag?

'Het gaat niet over winnen of verliezen. Het gemeenschapsonderwijs heeft de fout gemaakt niet met ons te overleggen. Ons niet raadplegen is een teken dat de moslimgemeenschap niet belangrijk wordt gevonden in het debat. Dat is heel erg.'

U toonde begrip en steunde zelfs de protesten aan de scholen waar leuzen als 'Vlamingen buiten' werden gescandeerd. Maakt u op die manier overleg niet erg moeilijk?

'Dat van Vlamingen buiten heb ik zelf niet gehoord, hoor... maar goed. De eerste stap die ik heb gezet, is overleg te plegen. Ik heb op eigen initiatief contact genomen met de directies en we hebben samengezeten. Ik merkte echter snel dat hun besluit al vaststond. Ze zouden de hoofddoek weren. Verder hebben ze geen overleg gepleegd, noch met de raad van ouders, noch met die van leerlingen. Daarop is de frustratie uitgegroeid tot protesten, maar ik heb die niet in gang gezet. Die zijn op het getouw gezet door actiegroepen. Terecht overigens. Als je niet gehoord wordt, dan moet je je stem laten horen. Sereen en op democratische wijze, zonder geweld.'

Wat niet helemáál is gelukt. Er was bijvoorbeeld een inbraak.

'Wij weten niet wie daar verantwoordelijk voor is en wij keuren dat ook scherp af.'

Coördineerde u protestacties?

'Nee, ik was toen in Mekka. De meisjes en sympathisanten hebben dat zelf georganiseerd. Ik coördineer niks, ik zeg gewoon mijn mening.'

Wat mogen we maandag verwachten? Nieuw protest aan de scholen?

'Ik denk het niet. Wij willen graag nieuw overleg, ook met de regering, om deze discriminerende beslissing aan te vechten. De moslimexecutieve gaat brieven naar de schoolgroepen sturen om uitleg te vragen, verschillende leerlingen die naar verschillende scholen gaan in heel Vlaanderen zullen juridische stappen overwegen. Welke die zijn, dat zullen hun advocaten bepalen. Ik ben geen jurist, alleen een religieus man die zijn mening zegt over religieuze aangelegenheden. Jammer genoeg word je dan meteen als radicaal afgeschilderd.'

En dat bent u niet?

'Ik ben een gewone burger en gelovige die opkomt voor de vrijheid van godsdienst. Ik heb respect voor alle culturen en alle godsdiensten.'

Beschouwt u zichzelf als conservatief of progressief?

'Ik ben progressief, maar dat wil niet zeggen dat we moeten toegeven op bepaalde geloofspunten.'

Progressief, kan dat ook niet betekenen dat je bereid bent water in je wijn te doen en de wet te respecteren?

'Als burger van dit land ben ik verplicht de wetten van dit land toe te passen en dat doe ik. Maar dit is een foute beslissing die ons ertoe dwingt oplossingen te zoeken.'

Zoals eigen moslimscholen oprichten?

'We hebben het niet over moslimscholen, we denken niét aan madrassa's. Het moet vrij onderwijs worden, erkend door de overheid. Wij zullen daar de lessenpakketten van het ministerie aanbieden. Iedereen zal er welkom zijn, moslims, katholieken, vrijzinnigen én meisjes met een hoofddoek. Hebben wij katholieke leerlingen, dan zullen wij voor een leraar godsdienst zorgen. Wij willen onderwijs aanbieden in totale openheid, met respect voor iedereen, waar iedereen kansen krijgt.'

Maar met zijn beslissing zegt het gemeenschapsonderwijs ook moslima's meer kansen te willen bieden.

'Denkt u dat wel of geen hoofddoek verschil maakt? Wanneer onze jongeren solliciteren worden ze maar al te vaak geweigerd wegens hun naam of kleur. De hoofddoek speelt daarin geen rol. Vlaanderen moet toleranter worden. Kijk naar Groot-Brittannië. Daar zie je moslimvrouwen met hoofddoek of sikhs met een tulband in alle openbare diensten. Hier zijn we lang zo ver nog niet. Wij ijveren voor een multiculturele samenleving waaraan ook wij ons steentje kunnen bijdragen, maar er moet ook rekening gehouden worden met de verschillen, met het geloof.'

Hoe vrij is de keuze voor de hoofddoek? De directies van de Antwerpse athenea merkten de jongste tijd een toenemende sociale druk 

'Zeer groot. Enorm veel meisjes beginnen pas een hoofddoek te dragen op een leeftijd dat ze zich er klaar voor voelen.'

Is de vrijheid niet een stuk kleiner als je kiest om hem niet te dragen?

'Er zijn veel Marokkaanse en moslimmeisjes die geen hoofddoek dragen. Slechts een kleine groep draagt hem. Waarom die dan marginaliseren?'

Neigt aparte scholen oprichten ook niet naar marginalisering? Dan suggereer je moslima's met hoofddoek toch dat ze iets aparts zijn? Niet echt integratiebevorderend.

'Dat moet u dan ook zeggen tegen de joodse gemeenschap. Zij sturen hun kinderen uitsluitend naar privéscholen en er is toch ook zoiets als het katholieke onderwijs? Ik geef die meisjes geen speciaal gevoel, ik bied hen de kans te leven volgens hun religie en te voldoen aan de leerplicht.'

De kans dat er veel jongeren van andere gezindten naar uw scholen trekken lijkt me gering. Lopen moslimjongeren dan het pluralisme niet mis dat ze in de gewone Vlaamse scholen wel ervaren?

'Ja en dat betreur ik. Ik blijf een voorstander van gemengde scholen, zoals het nu is. Maar de hoofddoekenbeslissing dwingt de moslimgemeenschap dit initiatief te nemen.'

U zegt 'moslimgemeenschap', vindt u dat u voor de hele gemeenschap kunt spreken?

'Absoluut, ik ben voorzitter van de algemene vergadering van de moslimgemeenschap en ik ben democratisch verkozen. Laat het duidelijk zijn: ik vertegenwoordig de hele moslimgemeenschap in België.'

Denkt u dat de gemiddelde moslim in Vlaanderen wakker ligt van dit hele hoofddoekendebat?

'Velen liggen er niet wakker van. Je moet evenwel een onderscheid maken tussen moslims en vreemdelingen en migranten. Niet elke Marokkaan is moslim, maar we praten hier over moslims, over een religie. Daar gaat het over. Gelovige mensen liggen hier beslist wakker van.'
 
Nieuwsblad.be
13 september 2009